Jež saksije

JEŽ SAKSIJE

Jež saksija® sprečava uvijanje korena oko zida saksije i podstiče biljku na stvaranje mnogo kompaktnije, vlaknastije i zdravije strukture korena.
Osim poboljšanja strukture korena, povećana aeracija supstrata omogućava razvoj zdravih bakterija i osobađanje više hranljivih elemenata potrebnih biljkama.
Prilikom širenja korena biljke, zid saksije svojim oblikom navodi svaku pojedinačnu žilu prema otvoru. Kao prirodna reakcija, vrh žile se u kontaktu sa vazduhom sasušuje (“čepuje”), nakon čega se unutar supstrata iz postojeće žile razvijaju nove mladice korena. Taj proces se ponavlja sve dok se koren ne razvije u gustu, vlaknastu, kompaktnu celinu. Tako formiran korenov sistem omogućava bolju apsorpciju hranljivih elemenata i vode, zahvaljujući čemu biljke brže rastu i daju veći prinos.

Prednosti Jež saksije®:
- Biljke su otpornije na bolesti, imaju manje kontakta s herbicidima i pesticidima, a gubici su smanjeni na minimum.
- Biljke koje se uzgajaju u Jež saksijama® rastu brže, ostvaruju veću rodnost, ujednačenost plodova i veći profit.
- Lako "otvaranje" i "zatvaranje" Jež saksije® olakšava presađivanje biljaka, čime se postiže značajna ušteda vremena.
- Mogućnost da kupac po sopstvenoj želji naruči Jež saksije® s određenim brojem bočnih otvora, čime ih prilagođava određenoj biljnoj vrsti i starosti biljke.
- Za izradu Jež saksije® koristi se najkvalitetnija dvoslojna HDPE plastika sa UV stabilizatorima. Time se prilikom uzgoja na otvorenom, u vrelom letnjem periodu, postiže znatno manja akumulacija toplote unutar saksije, čime se sprečava "ukuvavanje" korena. Saksija zadržava čvrstinu i otpornost na habanje zahvaljujući prisustvu UV stabilizatora koji garantuje dugotrajnost proizvoda.
- Ukoliko dođe do oštećenja saksije usled primene agrotehničkih mera (npr. međuredno košenje korova trimerom i sl.) ili raznih drugih spoljašnjih uticaja, zid Jež saksije® može se zameniti veoma lako i brzo bez šok-efekta po biljku.
- Garancija Jež saksija® je 8 godina.


Šta je vazdušno orezivanje (Air Pruning)?
Air Pruning podrazumeva svojevrsno orezivanje korena biljke, zapravo njegovo „samoorezivanje“. Biljke kojima je omogućeno vazdušno orezivanje, imaju mnogo zdraviju strukturu korena u poređenju s onima koje se uzgajaju u saksijama sa zatvorenim zidovima (klasične saksije). Pod uticajem procesa vazdušnog orezivanja u Jež saksiji®, sprečava se pojava uvijanja korena oko zida saksije, tj. nekontrolisan rast predugačkih žila koje veoma sporo i redukovano dopremaju hranljive materije do nadzemnog dela biljke, odnosno takve žile gotovo da žive same za sebe. Ovakva vrsta orezivanja zapravo predstavlja prirodnu reakciju vrhova korena u kontaktu sa vazduhom. Naime, kada pojedina žila korena, vođena samim oblikom zida Jež saksije®, svojim vrhom izađe na jedan od bočnih otvora, u dodiru sa vazduhom vrh joj se zasušuje tj. "čepuje se". Sledi prirodna reakcija biljke, tako da iz iste te žile unutar saksije (supstrata) kreću novi mladi izdanci korena. Tako se korenov sistem brzo razgranava i pretvara u gustu, vlaknastu masu sitnih žila koje najkraćim putem dopremaju hranljive materije iz supstrata do nadzemnog dela biljke. Biljka brže raste i razvija se, dobija bujniju krošnju (lisnu masu), krupnije i ujednačenije plodove, zdravija je i otpornija na bolesti i štetočine.