Savjeti

SAVJETI O SADNJI BOROVNICE

SADNJA BOROVNICE U SAKSIJE

Gajenje borovnica je moguće u saksijama u kojima se nalazi supstrat. Sadnja borovnice je česta u saksijama, zbog visoko kontrolisanih uslova. Naime, razni faktori kao što su recimo padavine ili česte bolesti mogu da rezlutiraju smanjenim prinosom. Zato su kontrolisani uslovi koje daje sadnja u saksijama od velike važnosti za kvalitetan rod, a samim tim i dobar profit.

SADNJA BOROVNICE U BANKOVE

Tehnologija uzgoja borovnica koja je dosta zastupljena kod nas je tehnologija gajenja borovnice u bankovima u kojima se kopaju rupe.Bankovi omogućava dobru oceditost zemljišta, pa čak i ako se
voda zadržava na tlu bankovi omogućavaju da biljka bude izdignuta od vode. Pre formiranja banka potrebno je zemljište pripremiti za sadnju (podrivanje, oranje, tanjiranje….). U bankove se zatim kopaju rupe veličine oko 50 litara koje se pune supstratom. Rastojanje između rupa varira u zavisnosti od tehnike sadnje .

SAVJETI O KULTIVISANJU BOROVNICE

ČUVANJE PLODA BOROVNICE

Glavni izazov pri čuvanju i skladištenju sviježih plodova borovnice jeste održavanje kvaliteta ploda. Da bi se što bolje očuvali, potrebno je pažljivo rukovati njima tokom berbe, skladištenja, pakovanja, transporta i prodaje. Brzo hlađenje plodova odmah nakon berbe je važno da bi se sačuvao kvalitet i produžila njihova trajnost na tržištu. Gubitak kvaliteta ploda tokom manipulacije uglavnom je rezultat truljenja, fiziološkog raspadanja, mehaničkog ozleđivanja i dehidratacije.

Kako čuvati svježe borovnice za zimu:
Odabrane bobice u malim količinama mogu se čuvati u hladnjaku. Smrznute borovnice čuvaju se najviše dvije godine. Dvije godine kasnije čak će i bobice koje su spremljene u zamrzivač izgubiti svoj okus. Suhe borovnice čuvajte u staklenim staklenkama. Rok skladištenja je oko 2 godine.

USLOVI ZA BOROVNICE

Temperatura
Borovnica je otporna na zimu i može podneti temperature od -20 °C do -25 °C bez ikakvih šteta,
a ako je prekrivena snegom može izdržati i puno niže temperature.

Voda
U vreme vegetacije borovnica traži dosta vlage pa se leti, kada su temperature dosta visoke,
a zemljište nije vlažno, mora navodnjavati. Borovnica ima dosta plitak koren i zbog toga je
jako osetljiva na sušu, pa ukoliko joj ne osiguramo dovoljno vlage može doći do ozbiljnih šteta u zasadu, kao što su kržljav rast, slabiji rod, a u najgorem slučaju žbunovi se mogu osušiti.

Zemljište
Dobro uspeva na svakom kiselom zemljištu (pH 4 - 5,2).