Proizvodi

PROIZVODI

Sledeća lista vam daje pregled naših proizvoda, kao i njihovu dostupnost.

Proizvod Raspoloživost Opcije kupovine
Sadnice borovnice Cijela godina Tel. +387 66 779 780
Kompost/humus Cijela godina Tel. +387 66 779 780
Jež saksija Cijela godina Tel. +387 66 779 780
Svježa borovnica Od maja do avgusta Tel. +387 66 779 780