Naša vizija

NAŠA VIZIJA

Naša vizija je udruživanje svih proizvođača borovnice na području RS u zadrugu i stvaranja povoljnijih uslova za poljoprivredni razvoj . Težimo proizvodnji kvalitetnog ploda po ekološkim principima .

,,Naša borovnica ,, d.o.o je prepoznata kao lider kod Ministrastva poljoprivrede Republike Srpske sa ciljem organizovanja poljoprivredne proizvodnje.